Energielabel bestaande bedrijfsgebouwen

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van een bedrijfsgebouw is een geldig energielabel verplicht.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig het object is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn.

Per 1 januari 2021 is de regelgeving voor het energielabel voor bedrijfsobjecten gewijzigd. Vanaf die datum moet u voor een energielabel een energieadviseur inschakelen. Voor een onafhankelijke en gecertificeerde energieadviseur bent u bij ABC E-label aan het juiste adres.

Kantoorgebouwen dienen op 1 januari 2023 minimaal label C te bezitten.

Voor het bepalen van een betrouwbaar energielabel ontvangen wij graag vooraf de bouwtekeningen met actuele maatvoering. Na het beoordelen van deze bouwtekeningen komt onze energieadviseur langs om ontbrekende zaken op te nemen en om  een aantal bouwkundige en installatie technische aspecten te controleren. Gemiddeld neemt de opname tussen de 2 en 3 uur in beslag. Afhankelijk van de complexiteit van het object en de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie zal de opname langer of korter duren. Na de opname gaat onze adviseur aan de slag met de door hem zelf opgenomen gegevens en maakt hij met speciaal ontwikkelende en gecertificeerde software een energieprestatie berekening.

De uitkomst van deze berekening wordt aangeduid met een letter welke op het energielabel staat vermeld. De energielabel-letter is bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Hoe minder fossiele energie het bedrijfspand gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.

Het energielabel heeft een geldigheidsduur van 10.

Het energielabel zal door ons worden geregistreerd in de EP registratiedatabase.

Na registratie ontvangt de object eigenaar per E-mail een afschrift van het energielabel met de bijbehorende berekende gegevens.

Hier vindt u de tarieven voor het opstellen van een Energieprestatie label voor uw bedrijfsgebouw.