Energielabel bestaande woningen

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en op welk vlak er nog energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Per 1 januari 2021 is de regelgeving voor het energielabel voor woningen gewijzigd.

Vanaf die datum moet u voor een energielabel een energieadviseur inschakelen.
Voor een onafhankelijke en gecertificeerde energieadviseur bent u bij ABC E-label aan het juiste adres.

De uitkomst van deze berekening wordt aangeduid met een letter welke op het energielabel staat vermeld. De energielabel-letter is bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Hoe minder fossiele energie de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.

Het energielabel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Voor het bepalen van een betrouwbaar energielabel komt onze energieadviseur bij u langs om de installatie op te nemen en de woning in te meten. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren. Na de opname gaat onze adviseur aan de slag met de door hem zelf opgenomen gegevens en maakt hij met speciaal ontwikkelende en gecertificeerde software een energieprestatie berekening.

Het energielabel zal door ons worden geregistreerd in de landelijke Energie Prestatie registratiedatabase. Na registratie ontvangt de woningeigenaar per E-mail een afschrift van het energielabel met de bijbehorende berekende gegevens.

Hier vindt u onze Tarieven voor het opstellen van een Energieprestatielabel voor uw woning.